Ασφαλτόπανα - ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΒΟΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ασφαλτόπανα

Προιόντα

Τα ασφαλτόπανα είναι υλικά που χρησιμοποιούνται ώστε να εξασφαλιστεί άριστη στεγάνωση σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες.
Οι στεγανωτικές μεμβράνες χαρακτηρίζονται ανάλογα με τον τύπο της ασφάλτου σε πλαστομερή (πολυμερή υλικά με βάση το ατακτικό πολυπροπυλένιο ΑΡΡ), ελαστομερή (θερμοπλαστικά ελαστομερή υλικά SBS) κτλ. Έτσι τα ασφαλτόπανα αποκτούν μεγάλη αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές, έχουν ευκαμψία ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ υπάρχει και μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος εργασιμότητας. Παρουσιάζουν δε εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου και τη γήρανση.
Ο οπλισμός τους είναι συνήθως υψηλών αντοχών πολυεστέρας, ο οποίος προδίδει στο ασφαλτόπανο μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις, το σκίσιμο, τη διάτρηση κτλ. Μπορεί ακόμη να είναι υαλοπίλημα, για ασφαλτόπανα με αυξημένη αντοχή στην καύση.
Η επικάλυψη του ασφαλτοπάνου μπορεί να ποικίλει. Έτσι είναι δυνατόν αυτή να είναι έγχρωμη ψηφίδα (πράσινη, γκρι, κεραμιδί), ή φύλλο αλουμινίου, ή ακόμα και μεμβράνη πολυαιθυλενίου.
Όλοι οι παραπάνω συνδυασμοί σε σχέση και με το επιλεγόμενο βάρος του ασφαλτοπάνου αποτελούν εγγύηση για την άριστη στεγάνωση των επιφανειών.
Ιδιαίτερη προσοχή πριν την τοποθέτηση του ασφαλτπάνου πρέπει να δοθεί στο υπόστρωμα. Έτσι αυτό πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό απαλλαγμένο από σκόνες σαθρά στοιχεία, γράσα ή άλλες λιπαρές ουσίες. Αρχικά γίνεται επάλειψη με Primer ασφαλτικής βάσης με κατανάλωση 0,3-0,5Kgr/m2 .Στη συνέχεια και μετά τον πολυμερισμό του γίνεται η επικόλληση των ασφαλτοπάνων με τη βοήθεια φλόγιστρου. Η επικάλυψη μεταξύ τους κατά μήκος πρέπει να είναι περίπου 10cm, ενώ στα άκρα τουλάχιστον 12cm. Με τη βοήθεια μυστριού γίνεται η εξομάλυνση των ενώσεων (ραφών). Στα στηθαία το ασφαλτόπανο σηκώνεται και κολλιέται σε ύψος περίπου 20cm, ενώ κολλιούνται και μέσα στα σημεία απορροής των υδάτων ώστε να δημιουργείται τελικά μια στεγανολεκάνη, η οποία ξεκινάει από τα στηθαία, συνεχίζει επί της επιφάνειας του δώματος και τελειώνει στα σημεία απορροής των υδάτων.
Αν πρόκειται να γίνει και δεύτερη στρώση ασφαλτοπάνου, τότε αυτή τοποθετείται με την ίδια διεύθυνση όπως η πρώτη, με τη διαφορά ότι είναι μετακινημένη παράλληλα κατά 50cm περίπου.

Επιστροφή στο περιεχόμενο