Με Ασφαλτόπανο - ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΒΟΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Με Ασφαλτόπανο

Μονώσεις > Στεγάνωση Ταρατσών

ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:

Καθαρισμός όλης της επιφάνειας εξομάλυνση αυτής και ξήλωμα διαφόρων σαθρών κονιαμάτων η παλαιών μονωτικών υλικών , καλό πλήσιμο με πληστικά εργαλεία ωστε να μην μείνη ίχνος σκόνη και χώμα.
Πιθανές επιδιορθώσεις κλίσεων γίνονται με ισχυρή τσιμεντοκονία (τσιμέντο:άμμος = 1:2 έως 1:3), ενισχυμένη με την προσθήκη της οικοδομικής ρητίνης .
Συνιστάται να λαμβάνεται μέριμνα για την ενίσχυση της πρόσφυσης της τσιμεντοκονίας κλίσεων στο υπόστρωμα με την εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης με προσθήκη ρητίνης (τσιμέντο : άμμος : ρητίνης : νερό = 1 : 1 : 0,5 : 0,5 κατ' όγκο).
  Οι γωνίες της συμβολής της πλάκας του δώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία αμβλύνονται, καθ' όλο το μήκος τους, με την κατασκευή "λουκιού", με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα  ή με τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με την οικοδομική ρητίνη . Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα .
Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται το δίπλωμα του ασφαλτόπανου σε ορθή γωνία και η, ως εκ τούτου, πιθανή ρηγμάτωσή του.
  

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ

Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι primer σε όλο το μήκος και πλάτος της επιφάνειας. Το συγκεκριμένο βερνίκι αυξάνει στο μέγιστο βαθμό την πρόσφυση της ασφαλτικής μεμβράνης στο υπόστρωμα και συντελεί στην αποφυγή της αποκόλλησης της μεμβράνης από την περιφέρεια.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τοποθέτηση ασφαλτικής μεμβράνης με τη βοήθεια φλογοβόλου
Ακολουθεί θερμοσυγκόλληση ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης με άνω επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας (στους -20 C). Η θερμοσυγκόλληση της μεμβράνης στο υπόστρωμα γίνεται με τη χρήση κατάλληλου φλόγιστρου. Οι μεμβράνες συγκολλούνται η μια παράλληλα με την άλλη, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή του νερού. Η επικάλυψη των φύλλων μεταξύ τους είναι απο 10 εκατοστά κατά μήκος του ρολού και τουλάχιστον 15εκ. στα άκρα του. Οι επικαλύψεις των μεμβρανών κατά τη συγκόλληση πιέζονται ελαφρά, έως ότου το τήγμα του υλικού να εμφανιστεί στο σημείο της ένωσης, γεγονός ενδεικτικό της στεγανής συγκόλλησης των μεμβρανών. Προεκτεινόμαστε 10 έως 15 εκατοστά επί του στηθαίου. Ειδικό μερεμέτισμα σε ηλιακούς, δεξαμενές, αναμονές και υδρορροές με πολυουρεθάνης.

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΜΑΣΤΙΧΗ

Επιφάνεια με ελαστομερή μαστίχη
Ενίσχυση της μόνωσης με εφαρμογή ελαστοπλαστικού ασφαλτικού υλικού σφραγίσεως σε όλα τα ευαίσθητα σημεία. Σφράγιση με ελαστομερή μαστίχη πολυουρεθανης όλης της περιφέρειας στο σημείο όπου η άκρη της μεμβράνης συναντά το στηθαίο ή το τοιχίο. Με αυτή τη μέθοδο ουσιαστικά μηδενίζονται οι πιθανότητες αποκόλλησης της μεμβράνης από την περιφέρεια παρ’ όλη την καταπόνηση που υφίστανται η μεμβράνη. Είναι υλικό μεγάλης ελαστικότητας, έχει μέγιστη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (-20 C ~ 90 C ) και είναι λευκού χρώματος. Επίσης προτείνουμε και εφαρμόζουμε πάνω από την ασφαλτική μεμβράνη μονωτικό πολυουρεθάνης γιατί μετά από λίγα χρόνια η μεμβράνη σκληραίνει και αρχίζει να σπάει με αποτέλεσμα η μονώσει πάει περίπατο.


Επιστροφή στο περιεχόμενο